choinka1   choinka4   choinka1

Kolędy 

w różnych językach Europy


po łacinie i po polsku
 
Alma nox


Alma nox, tacita nox.

omnium silet vox,
sola Virgo nunc Beatum
ulnis fovet dulcem Natum.
Pax Tibi, Puer, pax! Pax Tibi, Puer, pax!
 
Alma nox, tacita nox.
O Iesu! Tua vox
amorem nobis explanat,
nos redemptos esse clamat
in Tuo natali.
 
 
Cicha noc

 
Cicha noc, święta noc,
wszystko śpi, atoli
czuwa Józef i Maryja.
Niech więc boska Dziecina
w błogim pokoju śpi, w błogim pokoju śpi.
 
Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu
niesie dziś całemu światu
odkupienie win, odkupienie win.
 
Silentio noctis

Silentio noctis sonus spargitur.

Pastores state! Deus nascitur.
Iter cito praeparate,
ad Bethleem properate
cum muneribus, cum muneribus!
 
Inventus Infans in praesepio
secundum signa dat(a) ab angelo.
Deum nat(um) adoravēre,
salutando clamavēre
pleni gaudio, pleni gaudio.

Wśród nocnej ciszy

 
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi.
Wstańcie pasterze! Bóg się wam rodzi.
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pospieszajcie,
przywitać Pana, przywitać Pana!
 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkim znaki danymi Tobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając, zawołali
z wielkiej radości, z wielkiej radości.
 
Festinarunt ad Bethleem

Festinarunt ad Bethleem pastores,

exsultantes Nat(o) in lyra cantores.
Gloria in excelsis, gloria in excelsis
atque pax in terris!
 
Inclinati salutabant humiles,
prompto corde Deum Natum alacres.
Gloria in excelsis, gloria in excelsis
atque pax in terris!

Przybieżeli do Betlejem

 
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grają skocznie dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi!
 
Oddawali swe ukłony w pokorze,
Tobie serca ochotnego, o Boże.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi!
 
Ad stabulum, pastores

Ad stabulum, pastores, nam hic miraculum!

Filius Dei iacet, ut salvet populum.
Cantate, cives caeli, pastores canite
regesque adorate, Dormientem colite!
 
Flectamus nostrum genu, hic noster Dominus!
Et Deum salutemus submissis frontibus!
Cantate, cives caeli, pastores canite
regesque adorate, Dormientem colite!

Do szopy, hej, pasterze!

 
Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Mu,
kłaniajcie się królowie i dary złóżcie Mu!
 
Padnijmy na kolana! To Dziecię to nasz Bóg,
witajcie swego Pana, wdzięczności złóżmy dług.
Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Mu,
kłaniajcie się królowie i dary złóżcie Mu!
 
Nascitur cum Christus

Nascitur cum Christus et mundo apparet,

caeca nox fulgore radiante claret.
Angeli in caelis visi cantant hymnum paradisi:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!
 
Pavidos pastores angeli hortantur,
Bethleem quamprimum ut proficiscantur,
natus enim est Salvator, mundi machinae Creator.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Gdy się Chrystus rodzi

 
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!
 
Mówcie do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!
 

Hodie Bethleem


Hodie Bethleem, hodie Bethleem gaudio personat:

Maria Virgo, Maria Virgo mundo Natum donat.
Christus est natus, homo levatus,

angeli cantant, reges salutant
pastoresque ovant, pecora adorant,
mira, mira nuntiantur.
 
Maria Virgo, Maria Virgo Natum amplexatur
et Ioseph sanctus, et Ioseph sanctus Illum admiratur
Christus est natus, homo levatus …
 

Dzisiaj w Betlejem

 
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.
 
Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje,
a Józef Święty, a Józef Święty Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi ...
 
Ad praesepe properemus!

Ad praesepe properemus,
Iesum, Virginem laudemus!

Salutemus nat(um) Infantem
et Mariam, Eius Matrem! /bis/

 
Salve, Iesu adamate,
Patriarchis exspectate,

a Prophetis praenuntiate,
populis desiderate. /bis/

 
Salve in praesepi site!
Confitemur Deum in Te,

qui hac nocte nobis natus,
uti homo sit salvatus. /bis/

 
Salve, Iesu hic apparens,
salve Tuo Patre nascens

et hac nocte homo natus,
ex Maria procreatus. /bis/

Pójdźmy wszyscy do stajenki

 
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!

Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego!  /bis/

 
Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany,

od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony. /bis/

 
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie!
Wyznajemy Boga w Tobie,

coś się narodził tej nocy,
by nas wyrwać z czarta mocy. /bis/

 
Witaj, Jezu nam zjawiony,
witaj dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
/bis/
 
Cunis iacet

Cunis iacet, quis non curet conovare Puero?

Iesu Christo Salvatori, nobis hodie genito?
O, pastores, properate,
Ei grate concantate
sicut nostro Domino!
 
Nos cantantes cantilenas post vos festinabimus,
Redemptorem mundo natum omnes sic videbimus:
Hic egene procreatus
flet in cunis colligatus,
flentem consolabimur.
 
W żłobie leży
 
W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu?
Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!
 
My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy,
a tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc Go dziś ucieszymy.
 

  
choinka3   choinka1   choinka3  

Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2014